Natt i New York. Arkryl på duk 90 x 72.

Natt i New York. Arkryl på duk 90 x 72.